Butlletins

1.3 – JARDINS I JARDINERS

JARDINS I JARDINERS B

18 de juny de 2013, de 17,30h a 20,30h.

Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans

PROGRAMA

17.30 h. Benvinguda a càrrec del Sr. Salvador Giner, president de l’IEC.

Presentació de la Tarda a càrrec del Sr. Josep M. Vives, president de la ICEA.

17.45 h. «El web. Un espai compartit de coneixement històric dels jardins i jardiners»

a càrrec de la Sra. Montse Rivero, historiadora i tècnica especialista en jardineria.

18.20 h. «Aproximació a Joan Mirambell»

a càrrec de la Sra. Carme Farré, biòloga i paisatgista.

18.40 h. «Història de l’Escola de Jardineria de Barcelona»

a càrrec del Sr. Jordi Cartañà, biòleg i doctor en geografi a humana. Projecció d’un documental.

19.00 h. «La Societat Catalana d’Horticultura i la difusió de l’art fl oral de la Barcelona del 1900»

a càrrec de la Sra. Fàtima López, doctora en Història de l’Art, Premi de l’IEC d’Història de les Arts Josep Pijoan

2013 per la seva tesi doctoral Ornamentació vegetal i arquitectures de l’oci a la Barcelona del 1900.

19.25 h. «Horts i jardins en un paisatge urbà de ribera: Ciutat de Mallorca segles XIII-XVIII»

a càrrec del Sr. Jaume Llabrés, investigador.

19.50 h. «Replantejament de la jardineria del conjunt monumental de Poblet: sostenibilitat, bellesa i signifi cat»

a càrrec del Sr. Josep M. Mallarach, assessor ambiental del monestir de Poblet.

20.10 h. Copa de cloenda

Coordinació de l’acte: Sr. Joaquim Camps

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *