Estiu als Plans de Sió - Còpia

DES DE LA SOCIETAT CIVIL

Quan escrivim aquestes ratlles Catalunya es troba en un moment especialment intens i esperançat en relació a la seva trajectòria com a país. Al llarg dels darrers mesos s’ha abocat molta tinta per a explicar, valorar i comprendre el sentit i la viabilitat del procés, tanmateix potser no s’ha insistit prou en la força que el mou i el fa possible,  que no és altra que la societat civil i la seva capacitat per unir les energies sota un mateix objectiu. La societat civil catalana formada pel conjunt d’institucions professionals, científiques, artístiques, esportives, lúdiques, etc., són l’exponent més evident d’una societat que té una ànima poderosa i que creu en si mateixa.

En aquest sentit la ICEA se sent orgullosa de pertànyer a aquesta societat civil que suma energies, que trenca fronteres i busca en els camins de la ciència i la tecnologia d’arreu del món les eines per apropar el futur de l’agroalimentació a casa nostra.

Per la seva part NOTICEA, en format senzill però puntualment cada trimestre, exposa i explica les activitats de la ICEA i els treballs de molts professionals que ofereixen desinteressadament el seu esforç, les seves opinions i els seus coneixements, amb l’ànim d’avençar i transformar aquest país aspre i muntanyós en un paisatge ple de vitalitat.

Aquestes pàgines estan obertes a la vostra participació i col·laboració, amb articles tècnics i científics a QUADERNS AGRARIS i DOSSIERS AGRARIS, amb articles d’opinió a NOTICEA i , en general, a la participació en les diverses i múltiples activitats de la ICEA.

 

INDEX NOTICEA núm. 16

Octubre 2014

0.- Index

1.- En homenatge a la dona pagesa

2.- Què hem fet?

2.1.- XXIX Jornada d’Agricultura a Prada (23 d’agost de 2014)

2.2- Congrés de Canals (2-5 de setembre 2014)

2.3- “Els fruits secs: Ametller, Noguer i Avellaner com alternativa o complement de la fruita dolça a Catalunya i l’Aragó” (27 de setembre 2014)

2.4- Transcatalonia (4 d’octubre 2014)

3.- Què volem fer?

3.1- Programa de Desenvolupament Rural (14 d’octubre 2014)

3.2- La producció de l’aiguardent a Catalunya i la seva relació amb la Guerra de Successió (17 d’octubre 2014)

3.3- La llei d’espais agraris (29 d’octubre 2014)

3.4- Eines 2.0 per comunicar la recerca (3 de noviembre 2014)

3.5- Jornada sobre la varietat Garnatxa Negra (20 de febrer 2015)

3.6 – 1er Congrés del món de la masia. (11-13 de març de 2015)

3.7 – Premi ICEA per a estudiants

3.8 – Homenatge a Jordi Peix

4.- AGROFORUM

4.1.- Els Grups de Treball

4.2.- La Xarxa Interactiva

5.- Publicacions:

5.1- Índex Quaderns Agraris 37

5.2- Índex Dossiers Agraris 17

6.- Activitats i articles dels socis

6.1- L’any 2050 és avui.

6.2.- Existeix èxode rural a Catalunya?.

6.3.- Fracking i blat de moro.

7.- L’estadística del mes: Coeficient multiplicador del regadiu a Catalunya

8.- Les webs del mes:

8.1- Agència Internacional de l’Energia

8.2- Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles

8.3- Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms