00000034_00000063 quaderns agraris

 1. SUMARI
 • PASTURATGE EN OLIVERARS, APLICACIÓ DE L’AVERSIÓ CONDICIONADA A L’OLIVERA EN CABRES
 • L. Manuelian, E. Albanell, M. Rovai, A. A. K. Salama i G. Caja
 • REQUERIMENTS TÈRMICS I DINÀMICA DE POBLACIÓ DE MELOIDOGYNE SPP. EN COGOMBRE I PÈRDUES DE PRODUCCIÓ EN HIVERNACLE
 • Giné, M. López-Gómez, M. D. Vela, C. Ornat, M. Talavera, S. Verdejo-Lucas i F. J. Sorribas
 • EL CANAL SEGARRA-GARRIGUES, UNA EINA DE FUTUR
 • Francesc Reguant, Ramon Lletjós
 • ELS AGROCARBURANTS: PASSAT I PRESENT
 • Jordi Rosell i Lourdes Viladomiu
 •  AGROFÒRUM
 • LA RAÇA BRUNA DELS PIRINEUS, PATRIMONI BOVÍ AUTÒCTON CATALÀ
 • Marta Fina i Pla

Veure Quaderns Agraris 37