Butlletins

4 – ELS SOCIS HAN ESCRIT

En aquesta secció desitgem divulgar els articles que han escrit els socis per a altres publicacions, a fi de donar a conèixer aquests continguts al conjunt dels lectors de NOTICEA.

Així doncs, a tots els científics, tècnics i divulgadors socis de la ICEA us animem a informar-nos de tot allò que escribiu arreu del món i NOTICEA ho replicarà.

Es divulgaran, però, només aquells articles que estan a la web sense restriccions d’accés. En aquest sentit, aquesta secció contindrà solament enllaços a les pàgines web que contenen els articles.

ARTICLES DELS SOCIS EN ALTRES PUBLICACIONS

1

Las Cooperativas en un entorno competitivo

Autor: Francesc Reguant

Revista: Agricolae

http://www.agricolae.es/es/portada/#/es/revista/?idsec=9&iddoc=195

2

Cambios y continuidad en las propuestas de desarrollo rural

Autor: Jordi Rosell

Revista: Anuario 2012 de la Fundación de Estudios Rurales

http://www.upa.es/anuario_2012/pag_076-080_Rosell.pdf

3

La Politica Agraria Común en reforma

Autora: Lourdes Viladomiu

Revista: Anuario 2012 de la Fundación de Estudios Rurales

http://www.upa.es/anuario_2011/pag_091-098_viladomiu.pdf