Butlletins

NOTICEA nº 10

NOTICEA nº 10 és el primer butlletí de 2013.

Què volem fer el 2013?

ACTIVITATS GENERALS

 • XXVIII Jornada d’Agricultura a Prada “Crisi, malbaratament alimentari, pobresa i fam”
 • Constitució del AGROFORUM i realització de les primeres activitats

ACTIVITATS DE LES SECCIONS

a)     Secció d’Agricultura

 • Seminari sobre protecció dels Espais Agraris

b)     Secció d’Estudis Rurals

 • Vuit tertùlies sobre el Mon Rural

c)     Secció Forestal

 • Curs sobre tècniques d’enginyeria forestal
 • Jornada divulgativa de temàtica forestal
 • Forum forestal mediterrània

d)     Secció d’història rural

 • Seguiment de l’estudi sobre la masia al Bages

e)     Secció Jardineria i Paisatgisme

 • Jornada de lluita integrada en jardineria
 • Jornada de lluita alternativa en jardineria
 • Jornada de Diseny i model de Jardins

f)       Secció de Protecció Vegetal

 • Deu tertúlies sobre temes de protecció vegetal
 • Jornada sobre Agricultura es salut
 • III Congrés internacional sobre Bois Noire en vinya
 • II Jornada sobre investigació en Micorrizes

g)     Secció de Ramaderia

 • Jornada sobre races autòctones (la vaca de l’Albera)
 • Jornada ramadera al Mercat del Ram

h)     Secció de Sòls

 • Jornada TRANSCATALÒNIA 2013

i)       Secció de Viticultura i Enologia

 • Jornada de la Garnatxa Roja
 • Tast de vins dolços de Garnatxa roja
 • Congrés de la vinya, art paisatge i enoturisme
 • Jornada sobre varietats autòctones

PUBLICACIONS

a) Quaderns Agraris

 • Quaderns Agraris 34 – juny 2013
 • Quaderns Agraris 35 – desembre 2013

b) Dossier Agraris

 • Dossiers Agraris 15: Innovacions en l’agricultura catalana en els darrers cent anys
 • Dossiers Agraris 16: La garnatxa blanca

2012, un any atrafegat

ACTIVITATS GENERALS

 • Jornada sobre Costa Rica 25-06-12
 • Presentació Llibre del Centenari  de  l’ESAB 09-07-12
 • XXVII Jornada d’Agricultura a Prada “els joves i la dinamització del sector agrari” 18-08-12
 • Conferència: “El regadiu a Catalunya” Joan Anglès 12-12-12

ACTIVITATS DE LES SECCIONS

a)     Secció d’Agricultura

 • Jornada sobre la Reforma de la PAC (I) Ajuts a les rendes 12-03-12
 • Jornada sobre la Reforma de la PAC (II) Desenvolupament rural 25-04-12

b)     Secció d’Estudis Rurals

 • Tertúlia Estudis Rurals “La nova pagesia emergent” N. Montllor 24 -01-12
 • Tertúlia Estudis Rurals “El desenvolupament rural en l’actualitat” J. Sala 21 -02-12
 • Tertúlia Estudis Rurals “Realitats i reptes del cooperativisme agrari” J. Vives 03-05-12
 • Tertúlia Estudis Rurals “El cultiu del festuc a Catalunya” F. Vargas 12 -06-12
 • Tertúlia Estudis Rurals “Eurovegas a debat”. Ll. Parés i J. Montasell 17- 07-12
 • Visita a Mercabarna 03-09-12
 • Tertúlia Estudis Rurals “Boscos mediterranis, canvi global i gestió forestal” J.M. Espelta 23-10-12
 • Tertúlia Estudis Rurals “Les implicacions del sector agrari català si som independents” A. Ferrer 20-11-12

c)     Secció Forestal

 • Curs de Gestió de boscos públics (2) 29-11-12

d)     Secció Jardineria i Paisatgisme

 • Sortida AGROMILLORA. 25-05-12

e)     Secció de Protecció Vegetal

 • Tertúlia Protecció Vegetal “La investigació en fitoplasmes: perspectiva històrica i estat actual“ Assumpció Batlle i Amparo Laviña  09-01-12
 • X Jornada de Protecció Vegetal 10-02-12
 • Tertúlia Protecció Vegetal “El repte és produir aliments per a tothom. En quin punt som”Francesc Llauradó 05-03-12
 • Tertúlia Protecció Vegetal “Avenços en el Maneig Integrat de Plagues en Industria Agroalimentària” Jordi Riudavets 07-05-12
 • Tertúlia Protecció Vegetal “Noves plagues en la nostra agricultura: el cas de la Drosophila suzukii Jordi Giné i Ricard Sorribes 04-06-12
 • Tertúlia Protecció Vegetal. “OGMS. Criteris per a la interpretació dels resultats. quines modificacions genètiques, en plantes, estan autoritzades a Europa? com les podem detectar i identificar? i les no autoritzades?” Ester Torres 01-10-12
 • Tertúlia Protecció Vegetal “Les ADV: 30 anys millorant la sanitat vegetal a Catalunya” Jordi Peix 05-11-12

f)       Secció de Sòls

 • 14th International Working Meeting ON SOIL MICROMORPHOLOGY 08-07-12
 • Jornada ARQUEOLSOLS 2012, Lleida  13-07-12
 • Jornada TRANSCATALÒNIA 2012 27-10-12

g)     Secció de Viticultura i Enologia

 • Tast de vins de l’Alguer 06-03-12
 • Jornada: la varietat torbato, malvasia del Rosselló 08-06-12
 • Presentació llibre “Valencians contra la Fil·loxera” 26-06-12

PUBLICACIONS

a) Quaderns Agraris

 • Quaderns Agraris 32 – juny 2012
 • Quaderns Agraris 33 – desembre 2012

b) Dossier Agraris

 • Dossiers Agraris 12: Introducció als boscos de la Mediterrània : situació actual i perspectives Maig 2012  –   CD
 • Dossiers Agraris 13: Les varietats manto negro, moll i callet. Juny 2012
 • Dossiers Agraris 14: La varietat sumoll. Desembre 2012

L’INDICADOR DE TENDÈNCIA DE MARGES

El DAAM (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) a través de la Unitat d’Estudis i Prospectiva (antic Gabinet Tècnic) ve editant un seguit d’indicadors per seguir la rendibilitat dels sectors ramaders. Ens referim a l’Indicador de Tendència de Marges (ITM) i al ISC (Indicador Sintètic de Conjuntura) es tracta de dos indicadors vinculats que mesuren l’evolució dels marges d’alimentació i reposició (ITM) i relacionant aquest marge amb la mitjana de marges històrics (ISC) dibuixen la trajectòria de rendibilitat del sector.

Es tracta d’un indicador àgil, sintètic i fiable. En tant que usa unes poques dades (preu, cst, d’alimentació i reposició) però que expliquen la pràctica totalitat de variacions en rendibilitat del sector. Són dades  fàcils d’obtenir (preus) que aplicant uns paràmetres rigorosos predefinits ens donen una informació operativa i de qualitat.

Tot seguit adjuntem l’Indicador sintètic de conjuntura del sector porcí. Quant la línia se situa per sobre de 100 significa que s’estan obtenint rendibilitats superiors a la mitjana dels darrers sis anys. Pot observar-se, doncs, el bon any que ha tingut el porcí durant 2012.