Amb la publicació digital del número 9 de NOTICEA inaugurem un nou format i noves eines d’edició d’aquesta publicació.
L’esperit del NOTICEA no ha canviat. Recordem el que dèiem al primer butlletí:
En direm NotIcea, una barreja de notícia i de ICEA, que si és evident el títol, el que ens interessa és el fons. Pretenem que el NotIcea sigui una eina que ens sigui útil, que la puguem utilitzar tots ja sigui per trobar-hi dades, notícies, idees, com per posar-les-hi.

El NotIcea serà el que tots nosaltres vulguem, depèn molt de la participació dels socis, del què aportem, comuniquem, opinem, discutim, etc.

El NotIcea serà una eina que ens unirà i així la ICEA creixerà en tots el aspectes. També, si el difonem ens pot fer més presents arreu.
Com a orientació en aquesta nova etapa intentarem:
1. Prioritzar la regularitat en arribar a casa vostra a l’amplitud de continguts.
2. Aprofitar les possibilitats que la nova eina ens ofereix.

Diem, però, que ho intentarem. La ICEA es basa en el treball voluntari, sovint de persones prou ocupades professionalment. Amb la vostra ajuda, però, aconseguirem donar nova vitalitat a aquesta publicació.
Barcelona 11 de setembre de 2012