NOTICEA 23

sEGA DSC_1108

E PUR SI MUOVE

La millor resposta en un escenari complex i incert és seguir treballant per orientar i endevinar el futur.

En aquesta línia la ICEA ha tingut al mes de maig dues activitats especialment significatives.  D’una banda la III Jornada MENGEM SA, centrada aquest cop en la “conservació dels aliments”.

D’altra banda, en el marc d’AGROFÒRUM, s’ha celebrat la Jornada “Mercats i cadena alimentària vers el futur”, destacar en aquest cas el document elaborat amb aquesta finalitat “Estructures productives i cadena alimentària” que pel seu interès publiquem de nou.

Entre el conjunt d’activitats de les seccions, totes elles de gran interès, desitgem esmentar l’esforç de la Secció de Jardineria i Paisatgisme per donar servei a tots els professionals apropant i fent entenedora la legislació específica pels diferents productes d’aplicació en les labors de Jardineria.

Us desitgem un bon estiu

Juliol  2016

0.- Index

1.- L’entrevista: Ester Jover

2.- La secció de la ICEA: Historia rural

3.- Què hem fet?

3.1.- III Jornada MENGEM SÀ La conservació dels aliments (12 de maig de 2016)

3.2.- Visita al món de la masia del Solsonès: la Vall d’Ora (28 de maig de 2016)

3.3.- IV tarda de Jardins i Jardiners (21 de juny de 2016)

3.4.- Noticies de Jardins i Jardiners 2

4.- Què volem fer?

4.1.- Premi Ecoinnovas (termini 31 d’agost de 2016)

4.2.- Transcatalonia 2016 (15 d’octubre de 2016)

5.- Publicacions ICEA:

5.1.- Quaderns Agraris 40

5.2.- Productes fitosanitaris per jardineria. Carles Folch

6.- AGROFÒRUM

6.1.- Jornada sobre “Mercats i cadena alimentària vers el futur” (10 maig de 2016)

6.2.- Document de Treball AGROFÒRUM nº4: Estructures productives i cadena alimentària

7.- Opinions i publicacions de socis

7.1.- La agricultura urbana. Ricart Estrada

7.2.- La permanent reestructuració de les cooperatives agràries. Ricard Estrada

7.3.- Catalunya i les fronteres de la vedella. Ricard Estrada

7.4.- La malvasia de Sitges. Entrevista a Josep M Puiggròs

8.- L’estadística: Índex PIB per càpita comparat de països de la UE

9.- Les webs recomanades:

9.1.- Obealimentària Observatori de l’Economia Agroalimentària

9.2.- EUROSTAT