El DAAM (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) a través de la Unitat d’Estudis i Prospectiva (antic Gabinet Tècnic) ve editant un seguit d’indicadors per seguir la rendibilitat dels sectors ramaders. Ens referim a l’Indicador de Tendència de Marges (ITM) i al ISC (Indicador Sintètic de Conjuntura) es tracta de dos indicadors vinculats que mesuren l’evolució dels marges d’alimentació i reposició (ITM) i relacionant aquest marge amb la mitjana de marges històrics (ISC) dibuixen la trajectòria de rendibilitat del sector.

Es tracta d’un indicador àgil, sintètic i fiable. En tant que usa unes poques dades (preu, cst, d’alimentació i reposició) però que expliquen la pràctica totalitat de variacions en rendibilitat del sector. Són dades  fàcils d’obtenir (preus) que aplicant uns paràmetres rigorosos predefinits ens donen una informació operativa i de qualitat.

Tot seguit adjuntem l’Indicador sintètic de conjuntura del sector porcí. Quant la línia se situa per sobre de 100 significa que s’estan obtenint rendibilitats superiors a la mitjana dels darrers sis anys. Pot observar-se, doncs, el bon any que ha tingut el porcí durant 2012.