De la informació micromorfològica a la interpretació arqueològica i cultural del paisatge

RESUM

El divendres 13 de juliol es va celebrar a l’Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, de la Universitat de Lleida, la Jornada ARQUESOLS 2012, en coordinació amb les ponències més relacionades amb l’arqueologia i la reconstrucció del paleopaisatge que es van presentar a la 14ena Reunió Internacional de Micromorfologia de Sòls (IWMSM).

Pel matí tingué lloc la sessió “Site-formation processes in archaeology and cultural landscapes, archaeometry and geoarchaeology” moderada per Richard MacPhail, M. Mercè Bergadà, Nicolas Fedoroff i Elvira Roquero en la que es varen presentar nou comunicacions que abastaven des de l’ús de biomarcadors en l’estudi de paleosòls, anàlisi d’impregnacions de fòsfor en els sòls procedents de restes d’animals, estudi de sòls antròpics d’antigues cultures amazòniques, fins a la investigació de jaciments arqueològics usant tècniques micromorfològiques.

Per la tarda es celebrà una taula rodona amb la participació de Ramon Pérez (Universitat Autònoma de Barcelona) palinòleg, especialista en reconstrucció del paisatge vegetal; Mariàngela Taulé (Directora Fundació Arqueològica Clos, Museu Egipci de Barcelona) arqueòloga; Ximena Villagran (Institut de Geociències de Sao Paulo) especialista en geoarqueologia; Jaume Boixadera (Servei de Producció Agrícola, DAAM, Generalitat de Catalunya) edafòleg, especialista en gènesi i cartografia de sòls; Rosa M Poch (Universitat de Lleida) edafòloga, especialista en micromorfologia de sòls; Magí Miret (Servei d’Arqueologia, Generalitat de Catalunya) especialista en arqueologia del paisatge; amb l’assistència de Joserra Olarieta (edafòleg) Xavier Domene (edafòleg) i d’Arnald Puy (arqueòleg) i la coordinació de l’acte per part d’Assumpta Serra (Secció d’Història Rural, ICEA) i de Josep M. Alcañiz (Secció de Sòls, ICEA).

Les intervencions dels participants a la taula rodona van posar de manifest, per una part, l’interès dels edafòlegs en la datació de sòls a partir de restes arqueològiques, i per altre, el valor de la informació que pot aportar l’estudi detallat dels paleosols sobre les condicions ambientals coetànies o posteriors a l’edat d’un determinat jaciment arqueològic. Cada ponent de la taula aportà el seu punt de vista. Rosa Poch comentà que en la Reunió Internacional de Micromorfologia de Sòls les contribucions que tenen a veure amb l’arqueologia i els paleoambients han estat nombroses i marquen una tendència ascendent. Mariàngela Taulé intervingué assenyalant que en els anys 80 començà l’interès dels arqueòlegs, com ara ella, per aquesta interdisciplina però que no havia tingut continuïtat. Ximena Villagran va intervenir considerant que calen més treballs de síntesi i treball conjunt entre les dues disciplines. També entre els assistents es presentà metodologies per datar sols a partir de l’arqueologia i en concret sobre casos de bancals de cultiu dels musulmans, per part d’Arnald Puy. Magí Miret informà que cada any es fa un nombre important d’excavacions arqueològiques d’urgència a Catalunya i que queden inventariades en una base de dades del Servei d’Arqueologia de la Generalitat, si bé no s’aprofundeix habitualment en el seu estudi. Jaume Boixadera comentà que convindria interaccionar més ja que aquesta informació pot ser útil  quan es fan estudis de sòls en una determinada zona. Ramon Pérez proposa establir un “clúster” virtual que faciliti la comunicació i intercanvi d’informació entre els interessats. Com a conclusió, es posa de manifest l’interès dels assistents de donar continuïtat a aquesta iniciativa.

Assumpta Serra, Cordinadora de la Secció d’Història Rural

Josep M. Alcañiz, coordinador de la Secció de Sòls

INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS