Joan Anglès, responsable de la secció d’Agricultura de la ICEA, amb motiu de l’assemblea anual de la ICEA va donar una conferència sobre el “regadiu a Catalunya” que dona una visió exhaustiva sobre la realitat i els reptes actuals del regadiu