3rd European Bois Noir workshop

 

La secció de Protecció Vegetal de la ICEA va organitzar i acollir el 3rd European Bois Noir workshop, el 20 i 21 de març.

El ‘bois noir’ és una malaltia que afecta les vinyes, és present a tota Europa i en algunes regions vitícoles causa pèrdues econòmiques molt importants.

En aquest congrés es varen reunir 70 participants de 34 països. La inauguració va córrer a càrrec del Dr. Guerrero, secretari científic de l’IEC, i el Dr. Arús, director científic de l’IRTA.

El Dr. Xavier Foissac del INRA de Bordeaux, va oferir la conferència inaugural amb el títol: ‘Candidatus Phytoplasma solani’ genome project and genetic diversity in the Euro-Mediterranean basin.

Es varen presentar 33 comunicacions que varen ampliar els coneixements del ‘bois noir’ de la vinya i del seu agent causal, el fitoplasma ‘Candidatus phytoplasma solani’. Tot aquest coneixement és necessari per millorar el control de la malaltia endèmica a la Europa mediterrània.

Bois noir conf inaug

Inauguracio  Bois noir foto P Salar