ipccEl Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (GIECC), en anglès Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), és un organisme que depèn de les Nacions Unides amb l’objectiu d’avaluar el risc del canvi climàtic originat per les activitats humanes. Fou guardonat l’any 2007 amb el Premi Nobel de la Pau.

Aquest grup fou creat l’any 1988 per l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa Ambiental de les Nacions Unides amb l’objectiu centrat en la recerca del comportament del canvi climàtic. Emet informes científics que són publicats en revistes tècniques i científiques. Actualment compta amb més de 2.000 científics centrats en la recerca, provinents d’uns cent països.

El GIECC és un organisme multinacional encarregat de portar a terme les negociacions relatives al canvi climàtic global, així com de dirigir la discussió científica sobre l’escalfament global, l’emissió de partícules de carboni, l’efecte hivernacle, i d’altrs elements i causes d’aquest canvi climàtic. Entre les seves línies d’acció destaquen els diferents escenaris de canvi climàtic global, els mateixos que es plantegen en el marc del Protocol de Kioto.

Recentment el IPCC ha publicat el seu cinquè informe “Climate Change 2013: The Physical Science Basis” del que oferim l’enllaç