La Unió Europea ha creat el Observatori de Clústers d’Europa que te la seva seu a la Universitat d’Estocolm http://www.clusterobservatory.eu/index.html. D’acord amb aquest Observatori la regió europea (NUT2) de Catalunya té el segon clúster agroalimentari d’Europa. Tot seguit s’exposen les dades que porten a aquesta conclusió. Alhora es pretén clarificar les informacions que han sorgit des de diferents entorns afirmant que en realitat era el primer clúster o afirmant que el segon es Lombardia, o altres varinat d’una informació que és concreta i incontestable amb dades actuals, si bé és susceptible d’evolucionar amb el temps.

Per arribar a aquesta conclusió incloem en el clúster agroalimentari tres “clusters” identificats per l’Observtori:

  • Agricultural products (Agricultura)
  • Farming and animal husbandry (Ramaderia)
  • Processed food (Industria alimentària)

Com a indicador s’usa el nombre de treballadors

D’acord amb això les cinc regions que sumen entre els tres sectors un major nombre de treballadors son les següents:

Imagen2 CLUSTER

Així s’observa que el primer clúster agroalimentari europeu és Andalusia, seguida de Catalunya, Baixa Saxonia a Alemanya, Lombardia a Itàlia i Masovia a Polònia.

Cal tenir en compte per a la interpretació d’aquestes dades que el Observatori agrupa les dades en grups d’empreses amb integració de cadena, fet que explica que s’agrupi l’agricultura i la ramaderia d’algunes regions en empreses, cooperatives o no, que mantenen amb la producció agrícola o ramadera un alt nivell d’integració (transformació o comercialització).

Quant a la dimensió d’aquestes empreses el següent gràfic en mostra les dades

Imagen1 CLUSTER

D’acord amb l’Observatori de Clústers de la UE la regió NUT2 amb empreses més grans dins del clúster agroalimentari és Catalunya