La XXIX JORNADA D’AGRICULTURA A PRADA a celebrar en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu versarà sobre el tema “L’agricultura sota contracte: integració i cadenes de valor” si be encara no està concretat el programa

la data de realització serà el dissabte, 23 d’agost de 2014