El Periódico ha publicat recentment un article d’en Francesc Reguant on clarifica les informacions sorgides del recent debat parlamentari sobre l’agricultura catalana en relació a la desigualtat dels ajuts agraris i planteja la necessitat de reorientar els ajuts vers la dificultat conjuntural (mercats i altres riscos) o estructurals a favor de l’agricultura desafavorida per les condicions naturals.

Podeu seguir l’article tot clicant a la imatge

ajuts directes