Amb motiu del Ple Monogràfic sobre el món agrari, que començarà al Parlament de Catalunya el  proper dia 9 de juliol, AGROFÒRUM, en tant que plataforma de debat estable i plural del sector agrari, agroalimentari i del medi rural de Catalunya, integrada per 26 entitats de diferents àmbits i tipologia, vol expressar la seva preocupació pel proveïment futur, suficient i qualitativament adequat, dels aliments a la població catalana.

Catalunya té un sector agroalimentari de pes i estratègic, però és altament depenent d’aliments bàsics (cereals i soja, sobretot), fet que aporta elements de risc importants sobre el proveïment alimentari. Més encara, al trobar-nos davant d’un escenari cada cop més tens per vectors tals com l’energia, el sòl agrari, l’aigua i el medi ambient, amb el canvi climàtic com a factor accelerador d’aquestes tensions, i en un moment d’increment de demanda global agrícola per raó de l’augment de la població, de la millora de les dietes alimentàries i de la producció creixent d’agrocarburants.

Des de AGROFÒRUM entenem que el Govern de Catalunya té la responsabilitat d’atendre el repte alimentari, garantint-ne el proveïment suficient i la seva qualitat sanitària. Es tracta d’un repte que requereix d’actuacions que cal posar en marxa des d’avui mateix per tal d’assolir els resultats desitjats en el mig/llarg termini i continuar afavorint la competitivitat i el desenvolupament socioeconòmic del sector agroalimentari català. En aquest sentit, es proposen com a eixos bàsics d’actuació els següents:

  • Planificar l’ús òptim i eficient de l’aigua, coordinant tots els agents implicats i atenent les diferents demandes (urbana, industrial, agrícola i mediambiental) amb criteris equilibrats, però valorant la importància cabdal del destí de l’aigua al regadiu, en tant que garantia per millorar el necessari autoproveïment.
  • Considerar com a estratègic el sòl agrícola, evitant-ne la pèrdua vers altres destins o per degradació (erosió, salinització, etc.) i/o perquè aquest resti fora del control local a partir de compres estratègiques de Tercers Països o empreses amb interessos forans.
  • Impulsar, des de l’àmbit agrari i forestal, les energies renovables al territori, distribuïdes i integrades en xarxa, per assolir graus suficients de resiliència energètica.
  • Impulsar la formació com un element irrenunciable per a incrementar la competitivitat del sector i la millora professional del capital humà.
  • Impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació, com a necessària fàbrica de solucions de futur, amb una especial atenció a la biotecnologia com a eina essencial per a assolir els objectius de proveïment alimentari al si d’un desenvolupament sostenible.
  • Considerar en tot moment el teixit socioeconòmic d’explotacions agràries, empreses agroalimentàries i de distribució, com a la base que ha de fer possible les transformacions que s’albiren. En aquest sentit, impulsar la seva competitivitat en el món global per afavorir el relleu generacional, amb una especial atenció a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries i a les cooperatives.

 

 

AGROFÒRUM:

Agromillora Research SL

Agroprés

CAJAMAR Caja Rural

Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya

Col·legi d’Economistes de Catalunya

Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya

Col·legi Oficial de Biòlegs de Catalunya

Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya

Cooperativa d’Ivars

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Fruits de Ponent Grup Cooperatiu

Fundació Agrícola Catalana

Fundació del Món Rural

Fundació Triptolemos

Institució Catalana d’Estudis Agraris

PIMEC Agroalimentària

Ros Roca Indox Cryo Energy, S.L.

UAB – Facultat Veterinària

UDG – Escola Politècnica Superior

UdL – ETSEA

UPC – ESAB

UVic-UCC- Escola Politècnica Superior