71-preus cereals home-graph_4_esLa FAO fa un seguiment constant de l’evolució del mercat dels cereals, bàsic per la seguretat alimentària mundial. A la figura pot observar-se el seguiment gràfic de la producció, la utilització i les existències o estocs resultants.

Pot observar-se que mentre la utilització o consum segueix una trajectòria rectilínia creixent, la producció segueix el consum però de forma més erràtica deguts als diferents condicionants vinculats a la producció, entre ells de manera destacable els fenòmens meteorològics extrems. Els estocs (en columnes grises)  queden afectats per aquestes oscil·lacions de tal manera que els moments d’estocs baixos han coincidit, lògicament, amb les crisis de preus dels darrers anys.

Després de les bones produccions de l’any passat les existències son altes i les expectatives de preus a la baixa, salvant que imponderables polítics o meteorològics modifiquin expectatives i realitats.

Podeu clicar a la figura per accedir a la informació de la FAO sobre el mercat dels cereals