A càrrec de Lluis Berga

Barcelona, 13 de maig de 2014

Amb motiu de l’aprovació per part del Govern de l’Estat del nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre i Donada la importància d’aquest Pla per a l’agricultura catalana, i pel medi rural en general, la Secció d’Agricultura de la ICEA va programar una conferència sobre els pros i contres del nou Pla aprovat.

Aquest Pla preveu un important increment dels regadius i reserva un cabal ecològic de 3.009 hm3 l’any a Tortosa, a més de realitzar importants inversions en obres de regulació i modernització de regadius tradicionals.

La seva aprovació va ser polèmica atès que va ser aprovat amb els vots favorables de vuit comunitats autònomes i el vot en contra de la Generalitat de Catalunya i la Plataforma en Defensa de l’Ebre, que consideren insuficient el règim de cabals ecològics per a garantir la supervivència de les espècies que viuen en el tram final del riu, i també del Delta de l’Ebre.

La Jornada la va impartir Lluis Berga, doctor enginyer de camins, canals i ports, i expert en matèria de planificació hidrològica.

Podeu accedir a la presentació prement al següent enllaç:

L. Berga. ICEA 2014