Barcelona, del 3 al 25 de juliol

Lloc:   COEAC. Passeig de Gràcia, 55, 6è 6ena. 08007 Barcelona

Data: els dijous i divendres, del 3 al 25 de juliol de 2014

Hora: Tarda de 16h a 20h

Organitza: Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, en col·laboració amb la Institució Catalana d’Estudis Agraris ha organitzat un curs pràctic d’ASSESSORAMENT EN GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES, durant el mes de juliol.

Aquest curs s’adreça especialment als tècnics amb  titulacions d’Enginyer Agrònom, Enginyer Tècnic Agrícola, Enginyer de Monts o Enginyer Tècnic de Monts, adquirides amb els plans d’estudis anteriors al Pla Bolònia que, d’acord amb l’annex II del RD 1311/2012, els habilita per exercir com assessors en gestió integrada de plagues, amb l’únic requisit d’acreditar aquestes titulacions davant  els Serveis de Sanitat Vegetal del DAAM.

També hi poden participar tots els professionals que desitgin ampliar coneixements en el camp de la lluita integrada de plagues.

L’objectiu principal del curs és que els alumnes assoleixin els coneixements pràctics que garantitzin una prestació de serveis professionals de qualitat en l’àmbit de l’assessorament fitosanitari.