Uns 120 especialistes en canals d’una desena de països de quatre continents s’han donat cita a la Universitat de Lleida (UdL) en el marc d’un congrés en motiu del centenari de la central hidroelèctrica del canal de Seròs. El rector de la UdL, Roberto Fernández, i el director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat, Jordi Sala, varen inaugurar la trobada que es va celebrar a l’auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, al campus de Cappont. El Congrés de Canals Industrials i Agrícoles ha volgut ser un fòrum per a l’intercanvi d’experiències sobre la història dels canals i els seus efectes en la societat; l’impacte en el paisatge, el medi ambient i la sostenibilitat; la gestió i enginyeria de canals i la seua millora, tant per a la producció d’energia com per a l’agricultura i l’agroindústria; la seua importància per a les economies regionals; i el paper dels canals en la Directiva Marc de la Unió Europea. Hi varen participar experts d’Espanya, França, el Regne Unit, Bèlgica, Itàlia, Portugal, Mèxic, Panamà, Corea, Austràlia i l’Índia. Entre altres temes, posaren sobre la taula aspectes sobre la gestió i millora de canals ja consolidats, com el Canal d’Aragó i Catalunya, el Canal d’Urgell, el Canal de la Marge Dreta de l’Ebre, el Rec del Molí de Pal, el Canal de Navarra, la Sèquia d’Escalona, el Canal de Camarmeña i el Canal de Pinyana, entre altres; així com també canals en construcció, com el Segarra-Garrigues. L’expresidenta de la Word Federation of Engineering Organizations i presidenta d’honor del congrés, Maria Jesús Prieto Laffargue, va impartir la conferència Technological progress: Retrospective analysis of the contribution of technological innovations in the use of water and electricity to social progress and sustainable regional development (El progrés tecnològic: Anàlisi retrospectiva de la contribució de les innovacions tecnològiques en l’ús d’aigua i electricitat per al progrés social i el desenvolupament regional sostenible).

Cal esmentar també la participació com a ponent de Joan Anglès, responsable de la Secció d’Agricultura de la ICEA Altres ponents destacats varen ser la directora general de Medi Ambient de la Comissió Europea, Marta Moren; Pierre-Louis Viollet (Electricité de France); Felipe Ríos i José Conesa (Endesa); i Iven Marrels (University of Melbourne). La trobada -organitzada per la UdL, la Fundació UdL i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC- va finalitzar amb una visita al canal de Seròs. El material científic del congrés es recollirà en un llibre electrònic finançat per la Diputació de Lleida.