Divendres, 17 d’octubre de 2014, Reus

Seu de l’INCAVI

Edifici de l’Estació Enològica (Passeig de Sunyer, 4-6, 43202 Reus)

Durant l’any 2014 la Secció de Viticultura i Enologia de la ICEA organitza diverses activitats lligades a l’aiguardent, producte resultant de la destil•lació del vi.

Catalunya inicià la producció d’aiguardent, en grans quantitats, a finals del segle XVII. Així s’originà un comerç molt actiu amb diferents països europeus, de manera especial amb Holanda i amb la Gran Bretanya i, posteriorment, amb Amèrica. Els grans beneficis econòmics resultants van permetre finançar, en gran part, la revolució industrial a Catalunya.

Alguns historiadors han estudiat la relació d’aquest comerç amb la Guerra de Successió, i això ens ha animat a organitzar aquesta jornada com una activitat dins els actes sobre el Tricentenari del final de la Guerra de Successió. La trobada es fa a Reus perquè, històricament, fou la primera ciutat de Catalunya a iniciar la producció d’aiguardent a gran escala, i esdevingué la capital indiscutible d’aquest producte i gaudí d’una gran fama al continent europeu. Per a la celebració de la jornada s’ha escollit la seu de l’INCAVI, situada en l’edifici de la centenària Estació Enològica (i com a continuador d’aquesta), pel significat que té per a la nostra viticultura.

La jornada es divideix en tres parts. La primera tractarà dels fets històrics, la Guerra de Successió i el lligam amb l’aiguardent i Reus. La segona, de contingut tècnic i enològic, introduirà els productes que actualment utilitzen l’aiguardent, com el brandi o el vermut. D’aquest últim, Reus en va ser la capital de l’Estat espanyol. La tercera part consistirà en un tast de vermuts i aiguardents.

FULLET PDF  I BUTLLETA D’IINSCRIPCIÓ  JORNADA AIGUARDENT OCTUBRE REUS