Per a més informació: 3.7- ICEA-PREMI PER A ESTUDIANTS 2015

3.7- Premi estudiants