Energia i Agricultura

Article publicat per Francesc Reguant a El Periódico

L’article reflexiona sobre el canvi de paradigma que suposen els nous reptes globals en els àmbits de l’alimentació i l’energia.

A l’article s’exposen les interrelacions entre agricultura i energia i es palesa el fet que l’activitat agrícola i forestal es el gran proveïdora de recursos renovables.

L’article fa observar que la fotosíntesi es l’eina que possibilita la transformació d’energia solar amb productes biològics renovables (aliments i altres de la bioeconomia) i que aquesta transformació multiplica la seva eficiència amb l’aportació del regadiu.