00000034_00000063 quaderns agraris

Serà publicat a començament de l’any 2015 el Quaderns Agraris 37

SUMARI

PASTURATGE EN OLIVERARS, APLICACIÓ DE L’AVERSIÓ CONDICIONADA A L’OLIVERA EN CABRES

L. Manuelian, E. Albanell, M. Rovai, A. A. K. Salama i G. Caja

REQUERIMENTS TÈRMICS I DINÀMICA DE POBLACIÓ DE MELOIDOGYNE SPP. EN COGOMBRE I PÈRDUES DE PRODUCCIÓ EN HIVERNACLE

Giné, M. López-Gómez, M. D. Vela, C. Ornat, M. Talavera, S. Verdejo-Lucas i F. J. Sorribas

EL CANAL SEGARRA-GARRIGUES, UNA EINA DE FUTUR

Francesc Reguant, Ramon Lletjós

ELS AGROCARBURANTS: PASSAT I PRESENT

Jordi Rosell i Lourdes Viladomiu

 AGROFÒRUM

LA RAÇA BRUNA DELS PIRINEUS, PATRIMONI BOVÍ AUTÒCTON CATALÀ

Marta Fina i Pla

 

 

COMITÈ EDITORIAL

Anna Jacas, membre del Comitè de Publicacions de la ICEA

Joan Saus, responsable del Comitè de Publicacions de la ICEA

Montserrat Soliva, professora jubilada de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona