En aquesta pàgina periòdica repliquem o compartim articles publicats pels socis en format obert en altres mitjans.

Desitgem que aquesta secció compti cada vegada amb major participació, per aquesta raó fem una crida als socis a informar-nos dels seus articles i documents publicats.

Tot seguit alguns dels articles publicats pels nostres socis:

6.1- L’agricultura catalana i el nacionalisme. Ricard Estrada

6.2-. Una nova reforma de la PAC, sense aplicar encara i ja amb propostes de modificació. Germani Rincon.

6.3.-  Notes desades. Comentant visualització de dades. Carles Folch

6.4.- Fi de la quota làctia. I ara què?. F. Reguant