Aquest llibre sobre l’art dels jardins a Terrassa és una publicació que permet plasmar els objectius de Jardins i Jardiners: art, ciència i ofici al països catalans de la ICEA en una de les ciutats més actives de Catalunya a finals del s. XIX i principis del XX. La confluència d’intel·lectuals i artistes va propiciar la creació de cases modernistes que convivien amb jardins noucentistes i que reflectien els corrents jardiners del país i d’Europa. A banda de l’estudi històric artístic dels jardins de la Masia Freixa de l’artista Rafael Benet, desvetlla també que a la Terrassa finisecular del s.XIX hi va treballar, per exemple, Ramón Oliva: jardiner de Barcelona responsable del parc de la Ciutadella i autor, també, del primer jardí del Palau Robert.

JARDI MASIA FREIXA

Llibre_El jardi de la Masia Freixa