JORNADA SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL I LES PERSPECTIVES DE FUTUR DE LA GENERACIÓ D’ENERGIA DISTRIBUÏDA EN EL MEDI RURAL

El dia 2 de juny va tenir lloc a la sala Pere i Joan Coromines aquesta Jornada que va ser impartida per Pep Puig Boix, vicepresident de la Cooperativa Som Energia i president de la Secció Espanyola d’Eurosolar.

La Jornada es va iniciar amb una explicació sobre la situació actual de l’energia a Catalunya i es va posar de manifest la gran dependència de les energies fòssils que cal importar de l’exterior.

Es van comentar les possibilitats actuals que ja tenen les energies renovables, que en el cas de la fotovoltaica ha experimentat un gran descens de preus en els darrers anys. Així mateix es va posar de manifest que el medi rural pot ser el gran proveïdor de l’energia a través de fonts renovables mitjançant la biomassa, el vent i l’energia solar.

El principal obstacle que hi ha actualment pel desplegament de les energies renovables és l’absència d’un marc legislatiu, la qual cosa, crea una gran incertesa, i s’han deixat de fer moltes inversions que ja estaven previstes.

També es va comentar que Catalunya porta un gran endarreriment en el desplegament de l’energia eòlica en comparació amb altres zones del nostre entorn, tot i que una empresa catalana va ser pionera a nivell mundial, des de fa més de 30 anys.

Es va concloure que Catalunya te possibilitat de produir tota l’energia elèctrica que actualment genera amb energia fòssil o nuclear a través d’energia renovable, sempre que es destini una part reduïda del seu territori a la generació d’energia (uns 160 km2 que corresponen a menys del 0,7% del territori).

Es va comentar que el futur està en disminuir la dependència, millorar l’eficiència i practicar la suficiència.

Es va posar un exemple per tal d’acumular l’energia elèctrica sobrant generada amb fonts renovables, mitjançant l’obtenció d’hidrogen a través de l’aigua i combinant-lo amb CO2 per obtenir metà que es pot injectar a la xarxa de gasoductes.

Els ciutadans poden participar en l’impuls de les energies renovables mitjançant dues vies:

  • Fer-se clients d’empreses que comercialitzen l’energia obtinguda només a través de fonts renovables
  • Participant en projectes de generació d’energia renovable

Ja hi ha establertes un gran nombre de cooperatives de generació d’energia renovable a tota Europa, en especial a Alemanya, i es va donar a conèixer la cooperativa SOM ENERGIA, que actualment subministra energia, a través de fonts renovables, a una gran quantitat de socis, i en la que es pot integrar qualsevol persona que ho desitgi.

La presentació sencera de la ponència s’ha penjat en dues parts a la pàgina web de la ICEA que es pot accedir a través del següent enllaç:

http://blogs.iec.cat/icea/2015/05/18/jornada-sobre-la-situacio-actual-i-les-perspectives-de-futur-de-la-generacio-denergia-distribuida-en-el-medi-rural/