logo AGROFORUM

AGROFÒRUM acaba d’estrenar logotip tal com encapçala aquesta pàgina.

Entre les actuacions de la plataforma Agrofòrum en destaca la participació al debat sobre el projecte de Llei de Interprofessionals al Parlament de Catalunya on es va poder exposar el significat de la creació d’aquesta plataforma.

En un altre sentit s’estan iniciant les actuacions cara a la constitució de Agrofòrum com a associació.

Pel que fa a l’activitat d’estudi i debat s’està avançant en dos grups de treball:

1- Grup de Treball sobre Recursos i Proveïment Alimentari

2- Grup de Treball sobre Relacions i Enfortiment del Sector

Molt properament es disposarà d’una pàgina web. En tant continuen actius el grup Agrofòrum a Facebook i la Biblioteca Virtual Us recomanem que visiteu i participeu en aquests espais.