VISITES QUADERNS AGRARIS

Article més visitat: 
PUBLICACIONS SOBRE FARRATGES I PASTURES A CATALUNYA (1800-2004)
De Josep Manent, Cristina Chocarro, Rosario Fanlo, Jaume Lloveras i M. Teresa Sebastià
Quaderns Agraris núm. 30 (desembre 2006)
http://revistes.iec.cat/index.php/QA/article/view/6074/6073

VISITES DOSSIERS AGRARIS

Article més visitat: 
EVOLUCIÓ DEL CULTIU DE LES VARIETATS DE RAÏM A LES BALEARS
D’Antoni Martorell, Josefina Bota i Joana Maria Luna
Dossiers Agraris núm. 13 (juny 2012): Les varietats manto negro, moll i callet
http://revistes.iec.cat/index.php/DA/article/viewFile/64471/135128