XXX JORNADA D’AGRICULTURA A PRADA

Universitat Catalana d’Estiu

«El sòl agrari i la seva problemàtica»

Dissabte, 22 d’agost de 2015

Liceu Renouvier de Prada (Conflent)

Organitza: Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA)

Col·labora: Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans

 

Programa

9:30 a 10:00h. Obertura. Presentació i introducció, a càrrec de Josep Mª. Vives, president de la ICEA.

10:00 a 10:30h. 30 anys de Jornades d’Agricultura a Prada a càrrec de Josep M. Puiggrós.

10,30 a 10,50 h. L’experiència francesa: SAFER, Joan Becat, Universitat de Perpignan

11:00 a 11:30 h. El projecte de llei del sòl d’ús agrari, Jordi Sala, expert en temes agraris, ex director de desenvolupament agrari.

11:30 a 12:00h. Torn d’intervencions i preguntes

12:00 a 12,30 h. La problemàtica de l’accés al sol agrari, a càrrec de Josep Montasell, Agroterritori

12:30 a 13,00h. Torn d’intervencions i preguntes

13:00 a 14:30h. Pausa i dinar

14:30 a 15:00h. Acaparament de terres i accés al sol agrari a Moçambic, a càrrec d’Anabel Ayala, consultora de la FAO

15:00 a 15:30.. El Banc de Terres del Garraf, a càrrec de Rafel Florenciano, Director de Node Garraf, Agència de Desenvolupament

15:30 a 16:15h. L’experiència de Terra Franca, a càrrec de Jordi Martí, President de Terra Franca

16,15 a 16,45h. Aportacions des de la custodia agrària al accés a la terra, a càrrec de Jordi Pietx, consultor en emprenedoria i conservació rural

16.45 a 17h: Les dificultats de l’accés al sol agrari vist per un agricultor de la comarca del Conflet, David Montanya, agricultor de Prada

17- 18 h Torn d’intervencions i preguntes

18 Cloenda