Trobareu informació detallada del Seminari en el següent enllaç

I Seminari Mercats de Materies Primeres