Com tots ja sabeu, ara fa un any que va tenir lloc el primer Congrés MASIA I TERRITORI promogut per la Secció d’Història Rural de la ICEA-IEC. Per portar-lo a terme, ens vàrem organitzar en diferents grups, entre el Comitè Organitzatiu i el Comitè Científic. Passat el congrés, ens hem continuat trobant per acabar els temes que havien quedat pendents, com els vídeos, les sortides o les visites al territori.

 Al llarg d’aquestes trobades, ens em animat a continuar i organitzar un congrés amb una periodicitat de 4 anys, jornades o col·loquis de temes més concrets, cada dos…, entre altres activitats que estem perfilant. Per tant encetem una nova etapa que vol ser més continuada i per això ens hem constituït en la Comissió Permanent del Congrés MASIA I TERRITORI.

 Qui som.

1.    Xosé Armesto. Doctor en geografia, professor del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la  UB.

2.    Roger Clavaguera. Equip tècnic Sindical d’Unió de pagesos.

3.    Rafel Folch: Antropòleg. Direcció General de Cultura Popular i Tradicional – Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya

4.    Manel Julià: arquitecte i arqueòleg. Vocal de Barcelona de l’AADIPA.

5.    Montserrat Mercader. Geògrafa, membre de la SCOT, filial de l’IEC, experta en temes de territori.

6.    Isidre Pastor Batalla. Llicenciat amb grau en Història Medieval, Arqueòleg i president  de l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya

7.    Oriol Roselló. Arquitecte, Universitat de Girona

8.    Assumpta Serra. Doctora en història medieval, i arqueòloga, especialitzada en història rural i en masos i masies a Catalunya.

9.    Marta Urbiola i Domènech. Arquitecta, Tresorera de l’AADIPA.

10.   Jordi Vilalta Mora. Gerent del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central . Solsona. Coordinador del projecte Masies + sostenibles

11.   Lourdes Viladomiu Doctora en Economia. Professora Dept. d’ Economia Aplicada de la UAB, amb una extensa experiència en  projectes sobre economia rural i agrària, membre de la ICEA

 Activitats en curs:

•     Publicació de les Actes del Congrés.

•     Col·laboració en l’organització d’activitats pròpies d’entitats que han participat en el congrés.

•     Preparació d’una jornada tècnica d’un tema concret relacionat amb la temàtica del congrés, per a l’any 2017.

•     Sortides de visita al territori.

•     Difusió, a través del correu del congrés, per la web, el Facebook i el Twitter de les notícies que rebem i d’activitats diverses.

•     Col·laboracions amb entitats relacionades amb la temàtica del congrés per intercanviar informació i coordinació d’activitats

 Si desitgeu rebre informació envieu un correu al congresmasia.icea@iec.cat  i us inclourem al nostre llistat. D’altra banda si algú té alguna activitat relacionada amb la temàtica del Congrés que vulgueu fer-ne difusió ens ho podeu fer arribar a la nostra adreça de correu abans esmentada  al congresmasia.icea@iec.cat

 De tot això, us anirem informant a mida que estiguin organitzades. Igualment es penjaran a la web.