7.1.- La necessària reflexió de les “Biofonts del coneixement”. Ricart Estrada

7.2.- En el campo o en la ciudad: de la búsqueda de la utopía al cambio social. Rafael Folch

7.3.- Un projecte engrescador: el parc rural del Montserrat. Josep Montasell

7.4.- Les cadenes curtes de comercialització d’aliments i els espais agraris periurbans. Xavier Recasens

7.5.- L’alimentació a l’agenda de les ciutats. Xavier Recasens

7.6.- Pau i aliments. Francesc Reguant

7.7.- Reptes ambientals del sector porcí. Francesc Reguant

7.8.- Pla hidrològic, un tema complex. Francesc Reguant

7.9.- Jardins d’un passat recent: el jardí de la Fundació Julio Muñoz Ramonet. Montse Rivero