Us proposem l’estadística que setmanalment elabora el Ministeri d’Agricultura al si del “Observatorio de Precios” on fa públics els preus registrats d’origen, majorista i destí d’una relación de 34 productes frescos més significatius en l’ alimentació.

Preus origen, majorista, destí (MAGRAMA)