EXPERIÈNCIES A LA WEB

Tot seguit us proposem una passejada per les webs que els ponents ens han facilitat de la seva activitat: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/daam La Caseta de la Coma de Burg...