Butlletins

6 – LA WEB DEL MES

NOTICEA ens apropa a noves eines, noves informacions, noves idees, nous racons que el mon global de la WEB ens vol mostrar. Avui en tenim un petit tast en la important pàgina AMIS centrada en fer transparents els mercats dels aliments bàsics.

AMIS (Sistema d’Informació del Mercat Agrícola)

El Sistema d’Informació del Mercat Agrícola (AMIS) és una iniciativa del G-20 per augmentar la transparència del mercat d’aliments i promoure la coordinació de l’acció política en resposta a la incertesa del mercat. L’enfocament inicial de l’AMIS es centra en quatre productes que són especialment importants en els mercats internacionals dels aliments, és a dir, blat, blat de moro, arròs i soja.
AMIS busca enfortir la col·laboració i el diàleg entre els principals productors, exportadors i importadors. A més dels membres del G-20 més Espanya, els participants de l’AMIS inclouen set principals països productors, consumidors i exportadors dels productes coberts per l’AMIS. En conjunt, aquests països representen una gran proporció dels volums globals de producció, consum i comerç dels cultius específics, en general en el rang de 80-90 per cent. A més, l’AMIS s’estén a altres parts interessades en els mercats internacionals dels aliments, com ara associacions de productors i inversors institucionals en els mercats de productes bàsics.