Butlletins

3 – PUBLICACIONS ICEA

3.3 – DOSSIERS AGRARIS 16: LA VARIETAT GARNATXA BLANCA

Us anunciem la publicació del proper volum de Dossiers Agraris, el número 16 LA VARIETAT GARNATXA BLANCA

Us avancem el seu contingut:

Sumari del Dossiers Agraris 16

 

PRESENTACIÓ

Jaume Martí

 

DE LA VERNATXA A LA   GARNATXA BLANCA, EVOLUCIÓ HISTÒRICA

Josep Maria Puiggròs

 

CARACTERÍSTIQUES AGRONÒMIQUES I DE LES PRÀCTIQUES DEL CONREU   DE LA GARNATXA    BLANCA

Agustí Vilarroya

 

IMPORTÀNCIA I DISTRIBUCIÓ DE LA GARNATXA BLANCA

Jordi Rius

 

LA  DENOMINACIÓ D’ORIGEN “TERRA ALTA” I EL “TERRA ALTA GARNATXA BLANCA”

Jaume Martí

 

RECERCA DE LLEVATS AUTÒCTONS DE GARNATXA BLANCA

M. C. Masqué, B. Zaplana, X. Elorduy, J.   Valiente, E. Bertran, A. Puig

 

MICROVINIFICACIONS GARNATXA BLANCA. RESULTATS ASSAJOS 2010

Marta Ferrer i   Jordi Rosselló

 

El coordinador d’aquest volum, Josep Maria Puiggròs.

El comitè editorial, Anna Jacas, Ester Jover, Joan Saus i Montserrat Soliva.

 

3.2 – DOSSIERS AGRARIS 15: INNOVACIONS A L’AGRICULTURA EN ELS DARRERS CENT ANYS

Us anunciem la publicació del proper volum de Dossiers Agraris, el número 15. INNOVACIONS A L’AGRICULTURA EN ELS DARRERS CENT ANYS.

Us avancem el seu contingut:

Sumari del Dossiers Agraris 15

 

INCIDÈNCIA DE LES INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES DEL MÓN AGRARI EN LA VIDA RURAL DELS   ÚLTIMS CENT ANYS A CATALUNYAA. Serra i Clota

 

LA     DIVULGACIÓ VITÍCOLA A CATALUNYA EN EL PERÍODE 1980-2010

A. Villarroya i Serafini

 

INNOVACIONS ENOLÒGIQUES ELS DARRERS CENT ANYS

M. Nadal i A. Sánchez -Ortiz

 

INNOVACIÓ PAGESA.

P. Guilera

 

CINQUANTA ANYS DE LA PRIMERA XARXA DE   PREVENCIÓ CONTRA EL MÍLDIU DE L’ESTAT ESPANYOL. EL PENEDÈS (1961-2011)

J. Ticó Maluquer

 

EMPRENEDORIA I SEMINARIS DE VALOR AFEGIT, DOS INNOVADORS   MÈTODES DE FORMACIÓ

M. Pla i J. Salvador

 

INNOVACIONS EN LA TRANSFERÈNCIA DE    CONEIXEMENTS: EL PLA ANUAL DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

R. Poch Massegú i M. J. De Ribot Porta

 

HISTÒRIA DEL PREMI A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA    AGROALIMENTÀRIA (PITA)

J. M. Masses i Tarragó i J. Sió i Torres

 

VUIT ANYS DE RURALCAT, LA COMUNITAT VIRTUAL    AGROALIMENTÀRIA I DEL MÓN RURAL. www.ruralcat.net

J. M. Masses i Tarragó i J. Sió i Torres

 

AGRONOMIA PER A TOTHOM. LA CÀTEDRA D’AGRICULTURA AMBULANT PERE GRAU

P.   Bernat

 

EL SERVEI D’EXTENSIÓ AGRÀRIA: UNS APUNTS DE LES SEVES   APORTACIONS AL DESENVOLUPAMENT DE L’AGRICULTURA CATALANA

L. Prieto i Tur i d’altres

 

CENT ANYS D’ART, CIÈNCIA I OFICI EN JARDINERIA A CATALUNYA   (1911-2011)

M. Rivero Matas

 

 

DE LA FIL·LOXERA   A L’ESCARABAT DE LA PATATA. LA INNOVACIÓ   EN LA PROTECCIÓ VEGETAL

J. M. Puiggròs i Jové

 

INNOVACIONS EN SANITAT VEGETAL (1960-2010). DE L’ESCARABAT DE LA PATATA A LATUTA ABSOLUTA

J. M. Vives

 

INNOVACIONS EN EL DIAGNÒSTIC VEGETAL

C. Montón Romans

 

 

 

La coordinadora d’aquest volum, Ester Torres.

El comitè editorial, Anna Jacas, Ester Jover, Joan Saus i Montserrat Soliva.

 

3.1 – QUADERNS AGRARIS 34

Podeu obtenir el QUADERNS AGRARIS 34 en el següent enllaç:

http://revistes.iec.cat/index.php/QA/index

Sumari del Quaderns Agraris 34

ÚS DEL COMPOST: MILLORA DELS SÒLS O GESTIÓ DE RESIDUS   ORGÀNICS?Montserrat Soliva Torrentó, Òscar Huerta   Pujol,

Francesc Xavier Martínez Farré, Marga   López Martínez

L’HORT DEL MONESTIR BUDISTA SAKYA TASHI LING. PARC NATURAL DEL   GARRAF, 2010

Mònica Gómez Ferrero

EL PLA DE REGADIUS DE CATALUNYA

Joan Anglès Sedó

ELS PROJECTES DE REGADIU I ELS ESPAIS NATURALS: DISTRIBUCIÓ DE   DRETS I DEURES

Isabel Boncompte Vilarrasa

LA    DINÀMICA DEL   PAISATGE DE TERRASSES DE CULTIU: ALGUNES

REFLEXIONS PER AL SEU ESTUDI A LA SERRA D’AITANA (PAÍS   VALENCIÀ)

Pablo Giménez Font

Agrofòrum

AGRICULTURA: ALIMENTACIÓ O PAISATGE

Ricard Estrada Arimon

RESSENYA DEL LLIBRE «APLICACIÓN SOSTENIBLE DE PRODUCTOS   FITOSANITARIOS» DE SANTIAGO PLANAS DE MARTÍ

Carles Bernat i Juanós

El comitè editorial, Anna Jacas, Ester Jover, Joan Saus i Montserrat Soliva.