Butlletins

5 – ELS SOCIS HAN ESCRIT

En aquesta secció desitgem divulgar els articles que han escrit els socis per a altres publicacions, a fi de donar a conèixer aquests continguts al conjunt dels lectors de NOTICEA. Així doncs, a tots els científics, tècnics i divulgadors socis de la ICEA us animem a informar-nos de tot allò que escribiu arreu del món i NOTICEA ho replicarà. Es divulgaran, però, només aquells articles que estan a la web sense restriccions d’accés. En aquest sentit, aquesta secció contindrà solament enllaços a les pàgines web que contenen els articles.

5.1 – QUE HEM APRÈS DE LA CRISI

La revista AGRICOLAE publica un article de l’economista i vicepresident de la ICEA Francesc Reguant fent un repàs retrospectiu sobre el que ens ha ensenyat la crisi per a l’agricultura després de cinc anys inmersos en ella.

Podeu llegir l’article al següent enllaç:

http://www.agricolae.es/es/portada/#/es/revista/?idsec=11&iddoc=272