Butlletins

7 – LA WEB DEL MES

7.1 – AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDI AMBIENT

L’AEMA o Agència Europea del Medi Ambient, en anglès European Environment Agency EEA,  compta amb una web que proveeix extensa informació sobre dades estadístiques, indicadors, documents d’anàlisi i prospectiva, estudis sectorials, etc. relatius al medi ambient i com aquest s’interrelaciona amb l’activitat humana.

La pàgina té un accés en espanyol però la major part de continguts es troben en anglès

La seva ubiccació és: http://www.eea.europa.eu/es/themes

Aencia europea medi ambient