7.1 – AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDI AMBIENT

L’AEMA o Agència Europea del Medi Ambient, en anglès European Environment Agency EEA,  compta amb una web que proveeix extensa informació sobre dades estadístiques, indicadors, documents d’anàlisi i prospectiva, estudis sectorials, etc. relatius al medi...