4.1 – EL PAQUET DE BALI

El “paquet de Bali”, el comerç internacional agrari i la Organització Mundial del Comerç Per Jordi Rosell Foxà Universitat Autònoma de Barcelona  A començament de Desembre de 2013, la Conferència Ministerial de la Organització Mundial del Comerç celebrada a la...