Butlletins

3 – PUBLICACIONS

QUADERNS AGRARIS 37

00000034_00000063 quaderns agraris

Serà publicat a començament de l’any 2015 el Quaderns Agraris 37

SUMARI

PASTURATGE EN OLIVERARS, APLICACIÓ DE L’AVERSIÓ CONDICIONADA A L’OLIVERA EN CABRES

L. Manuelian, E. Albanell, M. Rovai, A. A. K. Salama i G. Caja

REQUERIMENTS TÈRMICS I DINÀMICA DE POBLACIÓ DE MELOIDOGYNE SPP. EN COGOMBRE I PÈRDUES DE PRODUCCIÓ EN HIVERNACLE

Giné, M. López-Gómez, M. D. Vela, C. Ornat, M. Talavera, S. Verdejo-Lucas i F. J. Sorribas

EL CANAL SEGARRA-GARRIGUES, UNA EINA DE FUTUR

Francesc Reguant, Ramon Lletjós

ELS AGROCARBURANTS: PASSAT I PRESENT

Jordi Rosell i Lourdes Viladomiu

 AGROFÒRUM

LA RAÇA BRUNA DELS PIRINEUS, PATRIMONI BOVÍ AUTÒCTON CATALÀ

Marta Fina i Pla

 

 

COMITÈ EDITORIAL

Anna Jacas, membre del Comitè de Publicacions de la ICEA

Joan Saus, responsable del Comitè de Publicacions de la ICEA

Montserrat Soliva, professora jubilada de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

DOSSIERS AGRARIS 17: LA VARIETAT TORBATO

S’ha publicat:

La varietat torbato, malvasia del Rosselló, trobat

 Torbato 00000001

Sumari

AGRAÏMENTS, Josep M. Puiggròs

INTRODUCCIÓ, Giuseppe Izza

EL TROBAT, TORBATO I MALVASIA DEL ROSSELLÓ, VISIÓ HISTÒRICA ALS TERRITORIS DE PARLA CATALANA

Josep M Puiggròs

LA VITICOLTURA IN SARDEGNA: CENNI STORICI ED EVOLUZIONE ATTUALE

Renzo Peretto

IL TORBATO IN SARDEGNA

Stefano Biscaro

IL TORBATO E LA SUA VINIFICAZIONE IN SARDEGNA

Giovanni Pinna

ALGUNS APUNTS SOBRE LA MALVASIA AL ROSSELLÓ

Llorenç Planes

CARACTERITZACIÓ AMPELOGRÀFICA I MOLECULAR DE LA VARIETAT TROBAT

Carme Domingo, Lluís Giralt i Anna Puig

 

 

Coordinador

Josep Maria Puiggròs

COMITÈ EDITORIAL

Anna Jacas, membre del Comitè de Publicacions de la ICEA

Joan Saus, responsable del Comitè de Publicacions de la ICEA

Montserrat Soliva, professora jubilada de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona