Butlletins

NOTICEA Nº 17

ENERGIA I AGRICULTURA

Energia i Agricultura

Article publicat per Francesc Reguant a El Periódico

L’article reflexiona sobre el canvi de paradigma que suposen els nous reptes globals en els àmbits de l’alimentació i l’energia.

A l’article s’exposen les interrelacions entre agricultura i energia i es palesa el fet que l’activitat agrícola i forestal es el gran proveïdora de recursos renovables.

L’article fa observar que la fotosíntesi es l’eina que possibilita la transformació d’energia solar amb productes biològics renovables (aliments i altres de la bioeconomia) i que aquesta transformació multiplica la seva eficiència amb l’aportació del regadiu.

CONSUM D’AIGUA PER EURO PRODUÏT

La figura mostra els consums d’aigua de regadiu per euro produït -a preus percebuts pel pagès- per a diferents productes. L’estudi s’ha realitzat per als rendiments mitjans de les produccions de Lleida amb un consum d’aigua de 6.500 m3/ha. S’ha utilitzat un mateix consum d’aigua a plena dotació a fi d’homogeneïtzar els condicionants, tanmateix alguns conreus obtenen els màxims rendiments a dotacions més baixes, raó per la qual caldria avaluar cas per cas en aquests conreus (extensius d’hivern, sobretot).

Tot i així s’observa la gran diferencia de consums d’aigua entre uns i altres conreus. Així, per exemple, mentre que un euro de tomàquet intensiu ha requerit 252 l, un euro de blat de moro en requereix 2.247 l.

El consum d’aigua per euro produït és un indicador que guanya dia a dia importància en un moment en que l’aigua pot esdevenir un producte cada cop més preuat i més car.

Consum d'aigua

Consum d’aigua de reg per euro produït a les comarques de Lleida

 

AGRICULTURA DE CATALUNYA I FUTURIBLES

En cada numero de NOTICEA destaquem i publiquen l’enllaç a alguna web d’abast global i altres de vocació més local. En aquest NOTICEA 17 destaquem i us recomanem:

1.- AGRICULTURA DE CATALUNYA. Es el blog que editava en Jordi Peix i que per voluntat seva està tenint continuïtat a partir de múltiples col·laboradors. Amb paraules de Jordi Peix: “Es convida a participar a tothom que vulgui opinar d’agricultura. És un moment de canvi i cal definir quines són les perspectives de futur d’un món en plena evolució, o millor: Ebullició. (Jordi Peix)”

2.- FUTURIBLES. Aquesta és una pàgina web francesa impulsada per múltiples empreses i institucions per abordar els temes de prospectiva. Aquest espai web ens acosta a les novetats i als canvis que s’estan produint a la ciència i la tecnologia i, alhora, a la societat.