Butlletins

6 – PUBLICACIONS

ESTADÍSTIQUES DE VISITES A LES PUBLICACIONS ICEA

VISITES QUADERNS AGRARIS

Article més visitat: 
PUBLICACIONS SOBRE FARRATGES I PASTURES A CATALUNYA (1800-2004)
De Josep Manent, Cristina Chocarro, Rosario Fanlo, Jaume Lloveras i M. Teresa Sebastià
Quaderns Agraris núm. 30 (desembre 2006)
http://revistes.iec.cat/index.php/QA/article/view/6074/6073

VISITES DOSSIERS AGRARIS

Article més visitat: 
EVOLUCIÓ DEL CULTIU DE LES VARIETATS DE RAÏM A LES BALEARS
D’Antoni Martorell, Josefina Bota i Joana Maria Luna
Dossiers Agraris núm. 13 (juny 2012): Les varietats manto negro, moll i callet
http://revistes.iec.cat/index.php/DA/article/viewFile/64471/135128

INDEX QUADERNS AGRARIS Nº 39

Núm. Autor/s Títol
1 Rafaela Cáceres, Conrad Cunill, Oriol Marfà Composts que es produeixen a Catalunya i viabilitat del seu ús com a substrat. Caracterització
2 Joan Sanxis i Sergi Maicas La malaltia de l’enrotllament de la fulla de vinya i virus associats

 

3 Montse Rivero Matas

 

Jardins d’un passat recent. El jardí de la Fundació Julio Muñoz Ramonet
  Agrofòrum  
4 Josep Puig i Boix Energies renovables i món rural: desigualtats i democràcia