INDEX FAO DELS PREUS DELS ALIMENTS

L’index FAO del preu dels aliments és una referència obligada pel seguiment de les tendències globals dels preus alimentaris. El podem trobar en aquest enllaç Tot seguit s’exposa l’evolució de l’índex pels principals productes des de 1990 i des...