Butlletins

8 – L’ESTADÍSTICA

INDEX FAO DELS PREUS DELS ALIMENTS

L’index FAO del preu dels aliments és una referència obligada pel seguiment de les tendències globals dels preus alimentaris. El podem trobar en aquest enllaç

Tot seguit s’exposa l’evolució de l’índex pels principals productes des de 1990 i des de 2005, S’observa com des de 2006 s’ha entrat en una situació de molt alta volatilitat amb tendència creixent tot i que ara ens trobem en cicle de forta baixada de preus

 

preus des de 1990

Index FAO des de 1990

preus des de 2005

Index FAO des de 2005