Butlletins

0 – INDEX

INDEX NOTICEA 21

Gener 2016

0.- Index

1.- L’entrevista: Ramon Lletjós

2.- La secció de la ICEA: Estudis Rurals

3.- Balanç de l’any 2015 i propostes per al 2016

3.01.- Agricultura

3.02.- Agroforum

3.03.- Estudis Rurals

3.04.- Forestal

3.05.- Història rural

3.06.- Jardineria i Paisatgisme

3.07.- Jornada de Prada

3.08.- NOTICEA

3.09.- Proteccio Vegetal

3.10.- Publicacions

3.11.- Ramaderia

3.12.- Sols

3.13.- Viticultura

3.14.- Web

4.- Documentació d’activitats realitzades

4.1.- II Jornada Mengem sa? La carn en l’alimentació (12/05/15)

4.2.- Transcatalonia 2015 (03/10/15)

4.3.- Xylella fastidiosa: letal per l’olivera i la vinya? (05/10/15)

5.- Publicacions ICEA:  Dossiers Agraris 18: La varietat garnatxa roja, lledoner roig o garnatxa grisa

6.- Opinions i publicacions dels socis

6.01.- Protocol per a l’avaluació de la restauració d’activitats extractives. Vicenç Carabassa, Oriol Ortiz, Josep M. Alcañiz

6.02.- Repercusiones de los regímenes alimentarios mundiales en la evolución de la seguridad alimentaria: el caso de Mauritania. Victoria Soldevila, Lourdes Viladomiu i Jordi Rosell

6.03.- Carn vermella, vegetarians, càncer colorectal. Jesus Domingo

6.04.- Què fem a les deixalles? Jesus Domingo

6.05.- Per Nadal (1): El Llibre Blanc del Sector Agrari del 1780. Ricard Estrada, Carles Folch i Germani Rincon

6.06.- La cultura de la tradició agrària. Ricard Estrada

6.07.- Regar amb persones. Francesc Reguant

6.08.- Alarma sobre la carn?. Francesc Reguant

6.09.- Aliments contra la convivència. Francesc Reguant

7.- L’estadística: Costos dels productes i serveis agraris (dades XCAC)

8.- Les webs recomanades

8.1.- Agroterritori

8.2.- USDA (Departament d’Agricultura d’Estats Units)