Butlletins

5 – PUBLICACIONS

VIDEO DE L’ACTE D’HOMENATGE A JORDI PEIX

10 - JPeix Podeu visualitzar el vídeo clicant la imatge o aquí

QUADERNS AGRARIS 37

00000034_00000063 quaderns agraris

 1. SUMARI
 • PASTURATGE EN OLIVERARS, APLICACIÓ DE L’AVERSIÓ CONDICIONADA A L’OLIVERA EN CABRES
 • L. Manuelian, E. Albanell, M. Rovai, A. A. K. Salama i G. Caja
 • REQUERIMENTS TÈRMICS I DINÀMICA DE POBLACIÓ DE MELOIDOGYNE SPP. EN COGOMBRE I PÈRDUES DE PRODUCCIÓ EN HIVERNACLE
 • Giné, M. López-Gómez, M. D. Vela, C. Ornat, M. Talavera, S. Verdejo-Lucas i F. J. Sorribas
 • EL CANAL SEGARRA-GARRIGUES, UNA EINA DE FUTUR
 • Francesc Reguant, Ramon Lletjós
 • ELS AGROCARBURANTS: PASSAT I PRESENT
 • Jordi Rosell i Lourdes Viladomiu
 •  AGROFÒRUM
 • LA RAÇA BRUNA DELS PIRINEUS, PATRIMONI BOVÍ AUTÒCTON CATALÀ
 • Marta Fina i Pla

Veure Quaderns Agraris 37

 

LLIBRE: EL JARDI DE LA MASIA FREIXA

Aquest llibre sobre l’art dels jardins a Terrassa és una publicació que permet plasmar els objectius de Jardins i Jardiners: art, ciència i ofici al països catalans de la ICEA en una de les ciutats més actives de Catalunya a finals del s. XIX i principis del XX. La confluència d’intel·lectuals i artistes va propiciar la creació de cases modernistes que convivien amb jardins noucentistes i que reflectien els corrents jardiners del país i d’Europa. A banda de l’estudi històric artístic dels jardins de la Masia Freixa de l’artista Rafael Benet, desvetlla també que a la Terrassa finisecular del s.XIX hi va treballar, per exemple, Ramón Oliva: jardiner de Barcelona responsable del parc de la Ciutadella i autor, també, del primer jardí del Palau Robert.

JARDI MASIA FREIXA

Llibre_El jardi de la Masia Freixa