Butlletins

1.3 – PREMI ICEA PER A ESTUDIANTS

PREMI ICEA PER A ESTUDIANTS

Any 2014

Trentena edició

Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre agricultura

La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Es poden concedir fins a dos accèssits

Condicions generals

Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i persones titulades des de l’1 de febrer de 2009.

Els treballs que vulguin aspirar al premi han d’ésser redactats en català i han d’haver estat elaborats abans d’aquesta convocatòria. Llevat dels premis en les bases dels quals s’indiqui el contrari, no es podran considerar treballs que ja han estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut o per una altra institució. Els treballs s’han de presentar mecanografiats a doble espai en format ISO A4, han d’estar enquadernats i han d’anar acompanyats d’un certificat d’estudis.

Les obres aspirants al premi han de ésser presentades mitjançant exemplar triplicat en format paper o bé exemplar duplicat en format paper i exemplar únic en format digital, a la seu principal de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona, telèfon 93 270 16 21), amb les indicacions següents: nom, adreça, telèfon i NIF de l’autor i premi a què aspira l’obra, i han d’anar acompanyades d’una declaració jurada que el treball s’ajusta a aquestes condicions.

En farà l’adjudicació la ICEA a proposta d’una ponència formada per tres membres designats per la Junta Directiva. La dotació del premi està subjecta a la retenció corresponent en concepte d’IRPF. Es publicarà un extracte dels treballs premiats a la revista de la Institució “Quaderns Agraris”. Els treballs no premiats es podran recollir fins al 29 de juny. L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data. La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF. El pagament dels imports dels premis prescriu, en tot cas, el dia 18 de juliol de 2014.

Termini d’admissió dels originals 2 de desembre de 2013, a les 13 hores

Lliurament dels premis abril de 2014

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *