Butlletins

1 – PROPERES ACTIVITATS

1.3 – PREMI ICEA PER A ESTUDIANTS

PREMI ICEA PER A ESTUDIANTS

Any 2014

Trentena edició

Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre agricultura

La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Es poden concedir fins a dos accèssits

Condicions generals

Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i persones titulades des de l’1 de febrer de 2009.

Els treballs que vulguin aspirar al premi han d’ésser redactats en català i han d’haver estat elaborats abans d’aquesta convocatòria. Llevat dels premis en les bases dels quals s’indiqui el contrari, no es podran considerar treballs que ja han estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut o per una altra institució. Els treballs s’han de presentar mecanografiats a doble espai en format ISO A4, han d’estar enquadernats i han d’anar acompanyats d’un certificat d’estudis.

Les obres aspirants al premi han de ésser presentades mitjançant exemplar triplicat en format paper o bé exemplar duplicat en format paper i exemplar únic en format digital, a la seu principal de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona, telèfon 93 270 16 21), amb les indicacions següents: nom, adreça, telèfon i NIF de l’autor i premi a què aspira l’obra, i han d’anar acompanyades d’una declaració jurada que el treball s’ajusta a aquestes condicions.

En farà l’adjudicació la ICEA a proposta d’una ponència formada per tres membres designats per la Junta Directiva. La dotació del premi està subjecta a la retenció corresponent en concepte d’IRPF. Es publicarà un extracte dels treballs premiats a la revista de la Institució “Quaderns Agraris”. Els treballs no premiats es podran recollir fins al 29 de juny. L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data. La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF. El pagament dels imports dels premis prescriu, en tot cas, el dia 18 de juliol de 2014.

Termini d’admissió dels originals 2 de desembre de 2013, a les 13 hores

Lliurament dels premis abril de 2014

1.2 – JORNADA SOBRE “LA VARIETAT GARNATXA ROJA / LLEDONER ROIG”

Peralada, 25 de novembre de 2013

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà, la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA, filial del IEC) i l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), amb el suport de “Castell de Peralada”, han cregut oportú organitzar una jornada per presentar els coneixements actuals sobre la varietat Garnatxa roja i els vins que s’hi elaboren a les dues bandes de les Alberes. La jornada durarà tot un matí i acabarà amb un tast i un dinar.

 

Es tractaran els temes següents:

· Història i cultura

· Viticultura

· Enologia, l’elaboració com a vi tranquil i com a vi dolç natural

· La Garnatxa roja o gris al Rosselló

· Tast de vins elaborats amb Garnatxa roja

1.1 – JARDINERIA, SOLUCIONS PER A LA CRISI

17 d’octubre a les 5 de la tarda a la seu de l’IEC

La ICEA i el Gremi de Jardineria de Catalunya us conviden a participar en la jornada «Jardineria, solucions a la crisi» que tractarà de com afecta la crisi al sector, dels esforços i les diverses solucions  proposades des dels diversos subsectors del verd a Catalunya.

L’acte tindrà lloc el proper 17 d’octubre, a les 5 de la tarda, a la Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans (C/ del Carme, 47,  08001 Barcelona).

Per a preveure la participació cal que confirmeu l’assistència, el més aviat possible, al telèfon 937361103 (Sra. Eva Moreno, Gremi de Jardiners). També ho podeu fer per correu electrònic a l’adreça jardinerscatalunya@cecot.org

PROGRAMA

17.00 Presentació Gremi-ICEA a càrrec de Josep M. Vives, president de la ICEA i Santiago Caballero, gerent del Gremi de Jardineria.

17,20 Fundació de la Jardineria i el Paisatge

«Una solució de país per les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ)», a càrrec d’Elisabet Gimeno, directora de Fundació de la Jardineria i el Paisatge.

17,45 Confederació d’ Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC)

«El Verd com axioma d’unió. Viles Florides com referencia», a càrrec de Jorge Muñiz, vicepresident del Gremi de Jardineria de Catalunya i secretari de la CHOC.

18,20  Pausa cafè

18, 45 Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya

«El Mercat, punt de confluència dels Jardiners, Viveristes i Floristes. Unitats de negoci», a càrrec de Jordi Rodon, president del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya.

19 ,10  Escoles de Jardineria i Art Floral

«La formació, una via de futur, el paper de la formació en la crisi actual», a càrrec de Roser Bofill, representant de les Escoles de Catalunya.

19,40 Jardins i jardiners  Art , Ciencia i Ofici

«Agricultura urbana, la transformació dels jardins en temps de crisi», a càrrec de  Montse Rivero,  historiadora i tècnica especialista en Jardineria.

20, 10  Precs i Preguntes , sugerencies

 

Coordinador: Joaquim Camps

Organitza: ICEA i Gremi de Jardineria de Catalunya