Per Lourdes Viladomiu i Jordi Rosell (UAB)

Coincidint amb l’assemblea Ordinària de la ICEA es va presentar una conferència sobre la nova reforma de la PAC, a càrrec de Lourdes Viladomiu i Jordi Rosell. a la conferència els ponents varen analitzar sintèticament els trets més importants de la legislació que regirà en les polítiques europees per a l’agricultura i el medi rural.

Podeu consultar la conferència al següent enllaç

2 DRUAB-Flashos de la PAC i la seva reforma-18 Desembre 2013 (2)