0.- Index

1.- En record d’en Jordi Peix

2.- Què hem fet?

2.1.-JORNADA AGROFÒRUM: El paper de l’agricultura al segle XXI (10 d’abril de 2014)

2.2.- Conferència sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre (13 de maig de 2014)

2-3.- Seguint les petjades dels vins d’alçada (23-24 de maig de 2014)

2.4.- Alimentària, un referent per a la industria de l’Alimentació (16 de juny de 2014)

2.5.- II tarda de Jardins i jardiners (19 de juny de 2014)

2.6.- 2on Forum Forestal de Barcelona 2014 (4 de juny de 2014)

2.7.- Curs d’assessorament en gestió integrada de plagues (3-25 de juliol de 2014)

3.- Què volem fer?

3.1.- XXIX JORNADA D’AGRICULTURA A PRADA (23 d’agost de 2014)

3.2.- 1er Congrés del món de la masia. (11-13 de març de 2015)

4.- AGROFORUM

4.1.- Doc AGROFORUM 1: L’agricultura del segle XXI

4.2.- Doc AGROFORUM 2: Aportació al debat al Parlament de Catalunya sobre Agricultura

5.- Publicacions: La difusió digital de les revistes de la ICEA

6.- Activitats i articles dels socis

6.1- EL xarel·lo una de les varietats de cep més antiga del Penedès. JM Puiggros

6.2-. Agricultura Periurbana. F Reguant

6.3.-  Els ajuts agrícoles. F Reguant

7.- L’estadística del mes: Els mercats dels cereals segons la FAO

8.- Les webs del mes: FAO i Fundació Triptolemos